سپتامبر 19, 2018
با روغن درفش محیط کار خود را استاندارد سازی کنید

روغن درفش چیست

روغن درفش یکی از متداول ترین روانکار ها برای استفاده در صنعت های بزرگ می باشد. با استفاده از روغن درفش ماندگاری و عمر قطعات سیستم صنعتی خود را افزایش دهید.