بهراننفت پارس ایرانولشلتوتالکاسترولموبیل
توان--Rotella SXSuper ACRI monogtdeDelvac 1000
توانسوپرکیان3000TalonaSuper AXLDelvac 1000
جنوبسوپرجم4000Rotella X-CRH multiDelvac Special 
رخش
شتاب
خودروتیزرو6000Shell Helic Motor OilQuartz 2500MGOMobil HD
Quartz 3000
تکتازارس8000Helix RedQuartz 4000GTX Castrol Motor OilSuperFlow XD
پیشتازپایا12000HelixQuartz 5000GTX compact Small Engine OilMobil Extra 4t
سوپر پیشتازسوپر پایا16000Helix SuperQuartz 5000 SLMagnatecMobil Super XHP Mobil Super FE Special
30000Quartz 7000GTX
Quartz 9000
راناسوپر پیشرو-Formula ShellQuartz INEO MC3GTX High MileageMobil clean 5000
Helix UltraMagnatecMobil Super 2000
Helix PlusMobil Super 3000
صحراخلیجD-4000S 7294 OilRubia BTropicalDelvac 1200
کویرRotella XRubia H
بندر--Rimula DRubia CCRDDelvac 1200 D
شهابپاسارگادD-5000Rimula DRubia CCWDelvac 1300
آذرخش ویژههامونD-7000CRD
-هیرمند-Rimula PlusRubia XViscoPlus 2000Delvac Super Series
لنج
ژنراتور کلاس Iژنراتور-Rimula JRubia DHDDelvac 1300
ژنراتور ویژه
خودرو دیزلدیزلD-9000Rimula MRubia XTGTDDelvac Super
لنجRimula D extraRubia 4200
رعد
-پایدارD-15000Rimula X MultiGradeRubia Tir 6600Tection Medium-
D-17000Rimula DTection J-Max
سوپر توربو دیزلسوپر پایدار-Rimula Ultra XTRubia Tir 8600Tection Global Agri PowerMaxDelvac 1
توربو E IIIRimula XRubia Tir 7400
Rubia Tir 7200
ATF IIانتقال اتوماتیکATF IIATF IIFluide II DTQ-DMobil ATF 220
Fluide ATX
ATF IIIانتقال اتوماتیک ویژهATF IIIDonax TXFluide G3Transmax ZMobil ATF 320
Donax TGFluideMatic
-مدوس-DonaxTransmission-Mobilube C
سمند MBمدوس EPEPSpirax GTotal EPEP RangeMobilube GX-A
سمندSpirax GXTotal EP FE
75W80--Spirax GSXTransmission BVSyntrans MaxMobilube XHP
75W90Transmission XI
سمند
سمند ویژهمدوس EPSXPSpirax ATransmission TMEPX RangeMobilube HD Plus
سمند VMBSpirax AXTransmission XPM
Transmission RS
75W90--Helix Synthetic GearTransmission BMSyntec Gear OilMobil Delvac Synthetic Gear Oil
سمند ویژهTransmission ALDMobilube SHC
پاکفلاشینگFLClassis AFlushing OilFlushing OilFlushing Oil
-کیوانCVitreaCirkan CMagnaVactra
Morlina
-کیوان مبارکه-Morlina TCortis RMMagna XXvacuoline 500
Vitrea M
گردان ویژهتراکتور-Harvella TMultagri TMAgri MPMobil Agri Extra
Multagri SuperAgri MP PlusMobil Agri Super
گردان UTTO--Donax TDTransmission WBAgri Trans PlusMobil Fluid 424
Transmission MP
لوکوموتیو BMلوکوموتیوEMDCaprinus HTDRubia GLocoMaxDIOL RD
لعلشاسی-Unedo-Impervia CLGrease AA
کهرباراوند (کاپ)LivonaSpheerol LGrease 4D
یاقوتماهان-AlvaniaMultisSpheerol MPMobilux
Alvania RMobilgrease MP
Alvania RL
یاقوت EPماهان-Alvania EPMultis EPSpheerol EPLMobilux EP
Castrol HDLithium
دیسهندAF-GShellZoneAntigelCastrol AntiFreezeAntiFreeze Extra
بهمنسهند ویژه
-پارس لاک-FormulaShell TM Brake Fluid DOT-3HBF3Castrol Brake Fluid Dot 3Mobil Brake Fluid Dot 3
-پارس لاک-Shell Brake Clutch Fluid DOT-4 SuperHBF3Ferodo Brake Clutch Fluid Dot 4Mobil Brake Fluid Dot 4
دوچرخ سیکلتدوزمانه-Advance SX 2Special 2TCastrol 2TMobil Super 2T
دوزمانه ویژه
تندرتیزروM100Lawn 44TActiv 4TMobil Super 4T
M150Mower
پاکپارس CNG-Helix CNGQuartz CNGGTX CNGDelvac Super GEO
Rimula NX
گازسوز VEM--Mysella MANateria MJCRFMobil Pegasus 710
گازسوز VELپارس گازسوزG.I.C.XMysella LANateria MHDuratec LMobil Pegasus 705
گازسوز STLMobil Pegasus 905
شبدیز 10قطره سوپرکیان 10ایرانول 10TalonaRubia B-Mobil Hydrolic
قطره ویژه توان 10Rubia H
آذرخش ویژه 10پاسارگاد 10D-7000Rimula DRubia SCRDMobil Delvac Hydrolic
هامون 10Rimula XTRubia C
هیدرولیک Hبابک ویژهHSell TellusAzolla ZSHysphin AWSMobil DTE 20 Series
بابک
درفشبابکCXHydrolic FluidCirkan ROHysphin VGMobil DTE Oil Named Series
Tellus C
---Tellus DOAzolla DZFVario HDXMobil Hydrolic Oil HLPD
هیدرولیک HPبابک ویژه ZFGTLTellus SAzolla AFHysphin ZZMobil Hydrolic Oil M
هیدرولیک Tهیدرولیک-Tellus TEquivis ZSHysphin AWH-MMobil DTE 10M Series
اتوماتیک
هیدرولیک TX--Tellus TXEquivis ZS-Mobil SHC 500 Series
توربینتوربینHBTurbo Oil-Perfecto TMobil DTE Oil
توربین EPHBX
توربین SPتوربین گازیGTLTurbo GTTurboSPEC 925 HQ-Mobil DTE 700
GT
توربینتوربینHBTurbo Oil TPresliaPerfecto TMobil DTE 790 Series
HBX
توربین SPتوربین گازیGTLTurbo Oil T--Mobil DTE 700 Series
GTTurbo Oil J
---Turbo Oil GTPreslia GT-Mobil DTE 800 Series
کمپرسور VDLکمپرسورVDLCorena SDacnis VSAricol PDMobil Rarus 400 Series
--LPT-Dacnis LD-Mobil Rarus SHC 1000 Series
کمپرسور VDL--Corena ASDacnis SHAricol SRMobil SHC 600 Series
---Madrella Oils GPOrites DSAricol PGGlygoyle Series
Madrella Oils GS
---Corena D--Mobil Pegasus 505 Series
---Corena PDacnis P-Rarus 800 Series
سردکمپرسور برودتی-ClavusLunaria FRIcematic SeriesMobil Gleargoyle Arctic
سرد ویژه
بردبارنیسانIGOmala OilCarter EPAlpha SPMobil Gear XMP
---Omala Oil FCarter STTribol 110Mobil Gargoyle HE Series
Mobil Gargoyle Series
بردبار PS--Omala Oil HDCarter SHAlphaSyn HGMobil Vactra Oil Numbered Series
AlphaSyn EPMobil Vacuoline 1400 Series
بردبار PG--Tivela SCarter SYAlphaSyn PGMobil Almo 500 Series
Tivela W
مقاومراک دریل-Tonna TDrosera MSMagna BDMobil Cut
مقاوم KTonna SMagnaglide D
Tonna V
متهشکیب-TorculaPneumaRD Enviro OilMobil Cut 202
تراشاترکMFDromus BLactuca MSCooledge BIMobil Met 760 Series
---LubricoolVulsol MSSyntilo 1023-
برشاسکروماشین-Garia DValona StIlobroach 13-
آبکارکوئیچینگ-Voluta CDrasta CIloquench 395MobilTherm
آبکار ویژه
آبکار گرمکوئیچینگ 150-Voluta HDrasta HIloquenchMobil SHC Cibus
Voluta VH
حرارتحرارتHTThermai SeriesSeriola 2100Perfecto HT5-
Seriola 1510
--JVHKSThermia BSeriola 1510-Mobilect UNIVOLT N61B
------Cylinder Oil
ترانس II--Diala BIsovoltine IITransformer Oil-
بهران کاویان--Valvata JCylCresta Series-
تایر 840رابر 840-Catnex STorilis--
تایر 845
تایر 290رابر 290-----
-------
تایر 250رابر 250-----