روغن صنعتی بهران

روغن صنعتی بهران چیست؟

روغن صنعتی بهران در لیست دسته بندی های زیر بعنوان نمونه و بخشی از محصولات روغن موتور شرکت بهران معرفی می گردد:

 • روغن‌های گردشی و هيدروليک
 • روغن‌های توربين
 • روغن‌های دنده صنعتی
 • روغن‌های كمپرسور
 • روغن‌های عمليات حرارت
 • روغن‌ ترانسفورماتور
 • بهران محافظ
 • روغن‌های عمليات فلزكاری
 • روغن‌های نساجی
 • مصارف عمومی

لیستی از محصولات روغن موتور:

 • بهران درفش
 • بهران هيدرولیک H
 • بهران هيدرولیک HP
 • بهران هيدرولیک T
 • بهران هيدرولیک TX
 • بهران هیدرولیک ED
 • بهران مقاوم K
 • بهران مقاوم
 • بهران هيدرولیک HFC
 • بهران هيدرولیک HFDU
 • بهران توربین
 • بهران توربین SP-1

روغن بهران با لیستی از محصولات گریس به عنوان نمونه عبارتند از:

 • صابون کمپلکس کلسیم
 • صابون کلسیم
 • صابون سدیم
 • صابون لیتیم

لیستی از محصولات گریس بهران:

 • بهران زمرد
 • بهران لعل
 • بهران کهربا
 • بهران آبنوس
 • بهران یاقوت 
 • بهران یاقوت EP

روغن بهران با لیستی از محصولات ضد یخ به عنوان نمونه عبارتند از:

 • ضدیخ بنزینی
 • ضدیخ دیزلی
 • ضد یخ صنعتی

لیستی از محصولات ضدیخ بهران:

 • بهران بهمن
 • بهران مهر
 • بهران دی
 • بهران زاگرس
 • بهران زاگرس II
 • بهران نیرو

نمایش 1–12 از 72 نتیجه

1 2 3 4 5 6